Logo NRGI

Belangrijke mededeling

Na het overlijden van onze zaakvoerder Jean-Marc Quentin, zullen wij onze activiteiten stopzetten. Na rijp beraad is gebleken dat Distrishop de enige partner was die voldoende garanties kon bieden om onze diensten verder te zetten. Dit niet alleen omdat ze beschikken over een uitgebreid technisch team dat vlot telefonisch bereikbaar is tussen 7 en 18 uur, maar ook omdat ze uiterst competitieve prijzen aanbieden. Klanten die beslissen om samen te werken met Distrishop kunnen dus rekenen op dezelfde kwaliteitsvolle dienstverlening als voorheen.

We willen graag van deze gelegenheid gebruik maken om onze klanten te bedanken voor de jarenlange samenwerking en steun die we hebben ontvangen. We waarderen ook de lieve berichten die we hebben ontvangen naar aanleiding van het overlijden van onze zaakvoerder. Het was een voorrecht om met u te mogen samenwerken en we hopen dat u in de toekomst succesvol zult blijven.

Klanten die nog niet hebben besloten om vanaf 1 mei 2023 met Distrishop samen te werken, zullen vanaf die datum niet meer worden bediend. Klanten die hebben besloten om samen te werken met Distrishop, zullen blijven worden ondersteund tot aan de installatiedatum van Distrishop. We raden alle klanten die nog geen beslissing hebben genomen ten zeerste aan om zo snel mogelijk contact met ons op te nemen om hun opties te bespreken.

U kan ons nog tijdelijk bereiken via volgend mailadres: fabrice.weise@nrgi.be

of telefonisch via de helpdesk: - 02 525 16 66

Notification importante

Après le décès de notre gérant Jean-Marc Quentin, nous cesserons nos activités. Après mûre réflexion, il s'est avéré que Distrishop était le seul partenaire capable de fournir des garanties suffisantes pour continuer à fournir nos services. Non seulement parce qu'ils disposent d'une équipe technique étendue facilement joignable par téléphone entre 7 et 18 heures, mais aussi parce qu'ils offrent des prix extrêmement compétitifs. Les clients qui décident de travailler avec Distrishop peuvent donc compter sur le même service de qualité qu'auparavant.

Nous souhaitons profiter de cette occasion pour remercier nos clients pour la collaboration et le soutien que nous avons reçus tout au long de ces années. Nous apprécions également les messages de soutien que nous avons reçus à la suite du décès de Jean-Marc. Ce fut un privilège de travailler avec vous et nous espérons que vous continuerez à réussir à l'avenir.

Les clients qui n'ont pas encore décidé de travailler avec Distrishop à partir du 1er mai 2023 ne seront plus servis à partir de cette date. Les clients qui ont choisi de travailler avec Distrishop continueront d'être soutenus jusqu'à la date d'installation de Distrishop. Nous recommandons vivement à tous les clients qui n'ont pas encore pris de décision de nous contacter dès que possible pour discuter de leurs options.

Vous pouvez encore nous joindre via: fabrice.weise@nrgi.be - ou par téléphone via le helpdesk 02 525 16 66