2. KASSAREGISTRATIE
1219332838.jpg

De kassa kort uitgelegd

Deze werkt op een PC, uitgerust met een barcode-lezer.

De kassa voelt zich optimaal binnen een netwerk.
Het gebruik van een barcode-lezer is vandaag meer dan een noodzaak geworden. De meerderheid van onze producten zijn drager van een unieke barcode.

Deze invoer werkt niet alleen sneller, het zorgt tevens voor een correcte verwerking.

Functioneringsprincipe :

Men scant gewoon het product dat men verkoopt.
Wanneer men verschillende aantal van hetzelfde product verkoopt, dan voert men gewoon het aantal in alvorens men het product inscant.
Voor de weinige producten die geen barcode dragen, is het mogelijk zelf een numerieke of alfanumerieke code aan het product toe te kennen. (zie ook Stockbeheer)

Voorgeprogrammeerde toetsen :

De Functietoetsen van de PC (van F1 tot F11) kunnen heel eenvoudig voorgeprogrammeerd worden door de gebruiker en dit voor de artikels die hij frequent verkoopt.
Voorbeeld:
F1 = Krant aan 0.85€
F2 = Aansteker aan 0.15€
Deze functietoetsen kunnen vermenigvuldigt worden : Voorbeeld: 10*F1 = 10 Kranten aan 0.15€

Invoer van de ontvangen bedragen en het terug te geven bedrag :

De klant koopt zijn producten en wenst te betalen.
De aankopen worden zowel in Bef als in € getoond. Het volstaat het ontvangen bedrag in te vullen en het programma toont U hoeveel U moet teruggeven. Dit kan gecombineerd worden met diverse betalingsmiddelen samen. Zo is het mogelijk dat een klant zowel met zijn Proton kaart als met een waardebon en de rest in contant geld betaald.
Het terug te geven bedrag wordt onmiddellijk weergegeven, wat het aantal fouten zeer sterk terugdringt. Het is noodzakelijk te verduidelijken dat het programma reeds een geruime tijd voorzien is op de komst van de Euro. Tijdens de overgangsperiode zal het mogelijk zijn vlot over te schakelen tussen € en Bef. Alle betalingen blijven in het geheugen van de computer.

Wisselen van Tickets :

Een ticket is nooit volledig afgesloten.
Dit maakt het mogelijk dat u steeds kan terugkeren op een vorig ticket om deze te wijzigen of om te controleren bij een klacht van een klant, of voor om het even welk motief.
- Opzoeken van Alle tickets.
- Opzoeken van een ticket per bedrag.
- Opzoeken van een ticket met een specifiek artikel of bedrag.
- Opzoeken van een uniek artikel.
- Opzoeken van een ticket met verkopen van een categorie.
- Opzoeken van een ticket volgens Betaalwijze (Contant of andere).

Overzicht en controle op de verkopen :

ELKE verkoop wordt gearchiveerd per verkoper.
Hoeveel Subito's werden er vandaag verkocht door verkoper X ?
Hoeveel Subito's werden verkocht tussen 01/6/2000 en 12/06/2000 door verkoper Y?
Hoeveel biljetten van de Nationale Loterij werden er verkocht tussen datum 1 en datum 2?
Hoeveel verkocht Y vandaag?
Welk is het omzetcijfer van verkoper Y tussen datum 1 en datum 2

TerugTerug