ALGEMENE VOORSTELLING VAN DE SOFTWARE

Nieuwe versie voor aanraakscherm

Het programma is opgebouwd uit een aantal Modules.  De kracht schuilt in de eenvoud van bediening. 

Aan de hand van een aantal schermbeelden kunnen we U tonen hoe eenvoudig maar uiterst krachtig NRGi kassasoftware is. 

Het is de beheerder die naar eigen goeddunken bepaalt welke modules hij wel of niet wil gebruiken.  Absolute vrijheid is de rode draad binnen onze applicatie. 

Aan de hand van een aantal schermvoorbeelden geven we U een globaal overzicht van een aantal mogelijkheden.

Dit is geen handleiding, voor meer diepgaandere info hebben we voor onze klanten een aparte ruimte voorzien die U kan raadplegen via Leden toegang.

Voor meer informatie kunt U ons bereiken via Contact of rechtstreeks per Mail


1. Instellen van de gebruikers 2. Kassaregistratie 3. Kredietlijn 4. Stockbeheer 5. Rondebeheer 6. Reservaties en taken 7. Facturatie 8. Leveranciers 9. Statistische functies