1. INSTELLEN VAN DE GEBRUIKERS
1219332655.jpg


ALGEMEEN :


De gebruiker die het programma wenst op te starten is verplicht zich kenbaar te maken aan de hand van zijn naam en paswoord.  Deze identificatie gebruiken we eveneens om verder in het programma de verkopen of wijzigingen in de stock per gebruiker individueel te raadplegen. 

Via de identificatie is het mogelijk om na te gaan wie er een bepaald item uit de stock heeft verwijderd of een bepaalde verkoop gerealiseerd heeft.


DE VERSCHILLENDE BEVEILIGINGEN :

- Activatie van alle veiligheden
Het programma werd voorzien van beveiligingen tegen het ongewenst wegschrijven van gegevens.
Voor elke wijziging krijgt U een apart waarschuwingssignaal.

- Toegang tot de stock
U kan elk personeelslid individueel machtigen een toegang te hebben tot het stockbeheer.

- Eenheden uit de stock verwijderen
Indien de gebruiker toegang heeft tot de stock, dan nog U kunt instellen dat er geen producten in de stock mogen verminderd worden. In dat geval kan er enkel bijgevoegd worden.  Dit is om stockmanipulaties te voorkomen

- Artikels uit de stock verwijderen
Indien de gebruiker toegang heeft tot de stock, mag hij dan artikels verwijderen, correcties uitvoeren, ... Toegang in een stockbeheer opent deuren naar diefstal door het personeel.  U bepaalt zelf wie wat kan en mag doen!

- Toegang tot de facturatie
Heeft de gebruiker toegang tot de facturatie? Mag hij zelf facturen aanmaken, wijzigen, registreren?

- Toegang tot de diverse betaalmiddelen
Mag de gebruiker de verschillende betaalmiddelen beheren?

- Toegang tot de PLU's
Is het de gebruiker toegestaan om de Functietoetsen te wijzigen?

- Toegang tot de taken
Heeft de gebruiker toegang tot de taken?

- De kredietlijn van een klant op nul zetten
Heeft de gebruiker de mogelijkheid om een kredietlijn op nul te zetten? 

- Toegang tot het uithalen van geld uit de kassa: geld uit de kassa halen (vb betaling leverancier, storting kluis)
- Toegang tot de ingave van geld in de kassa: Heeft de gebruiker de mogelijkheid om geld toe te voegen in de kassa?

- Toegang tot het zakencijfer en afsluiten van de dag
Heeft de gebruiker toegang tot het lopend dagcijfer en kan hij de kassa afsluiten?

- Het netto zakencijfer tonen
Indien de gebruiker toegang heeft tot het lopend dagcijfer, is het mogelijk om de nettowinst te verbergen.

- Toegang tot de zakencijfers tussen willekeurige data
- Toegang tot de zakencijfers tussen maanden
- Toegang tot de verkoopsrapporten
- Herafdrukken van oude kasbladen
Deze vier laatste functies laten het toe om statistisch materiaal op te vragen.

TerugTerug