4. STOCKBEHEER
1219333271.jpg


ALGEMEEN


Het programma wordt opgeleverd met ongeveer 3.000 actuele artikels.  We beschikken steeds over een actueel bestand omdat we zelf een dagbladhandel hebben en omdat we, waar nodig, data aangeleverd krijgen van diverse leveranciers.  Dit impliceert dat bij de installatie van het programma U onmiddellijk kunt beginnen werken.  Het is dus niet nodig om dagen vooraf alle artikels in te geven.  Het is evenmin een noodzaak om de volledige winkel (stock) te tellen.

De aanmaak van een nieuw artikel is uiterst eenvoudig:

- De referentie van het artikel : U scant de barcode van het artikel in. Indien dit niet mogelijk is, kunt U gewoon een alfanummerieke code toekennen aan het product (Bijv: //01)

- Vervolgens geeft men de omschrijving van het artikel (Bijv: Humo)

- Aan het artikel koppelt U nu een categorie , dit is nodig voor de correcte vewerking van de winstmarge maar ook van het BTW-tarief (0 - 6 - 21  %)

- Het is nu mogelijk de aankoopprijs in te voeren (geen vereiste)

- En de verkoopprijs (de aankoopprijs kan automatisch berekend worden op basis van een vooraf ingestelde winstmarge.

De winstmarge voor dit artikel kunt U direct aflezen op het scherm.

- De actuele stock van dit artikel (geen vereiste)

- De leverancier van dit artikel (geen vereiste)

De modules 'KASSA','KREDIETLIJN', 'FACTURATIE' en 'STOCKBEHEER' zijn onderling aan elkaar gekoppeld wat een direct en correct beheer van de stock waarborgt.


BIJZONDERHEDEN VAN DE MODULE STOCKBEHEER

A - De artikels met diverse BTW-marges (U roept de artikels op en hun gekoppelde artikels)

Dit is specifiek voor dagbladhandelaars: Het betreft publicaties met een CD of DVD  waarop verschillende BTW-marges van toepassing zijn. Het is dus mogelijk op het niveau van de codering om artikels in de stock aan elkaar te koppelen zodat U een correcte invoer hebt.
Bij de verkoop van een artikel met dubbel BTW-tarief krijgt U 2 lijnen (1 voor elk BTW-tarief) op het scherm/ 
ook de verkoop van artikels met een trippel BTW-tarief is mogelijk (vb. Humo (0%)+ infoboekje (6%) + DVD (21%))
De verkopen worden tevens zo opgesplitst in het dagrapport!

B - Teruggave van producten

Deze functie laat het toe een overzicht te krijgen van de producten die voor een bepaalde datum terug naar de leverancier moeten.

C - Beheer van de auteurs, uitgevers en genres, opnieuw een specificiteit van de dagbladhandel.

Voor elk boek, kan men zowel zijn auteur , uitgever als genre coderen. Zo is het mogelijk diverse opvragingen te doen naar boeken van dezelfde auteur, of per genre.
Het is ook mogelijk om zo een overzicht af te drukken met de klanten.

D - Beheer van de vervaldatum (specifiek op voedingsmiddelen)

Bij de invoer kunt U een vervaldatum meegeven. Zo krijgt U automatisch een lijst met producten die hun vervaldatum naderen.

E - Beheer van de optimale hoeveelheid

Voor elk artikel in de stock kan men een optimale hoeveelheid meegeven. Deze optie maakt modelbestellingen mogelijk en dit zowel per leveranciers of per categorie.

F - Visualisatie en afdrukken van de te bestellen artikels

Voor alle artikels die een leverancier meekregen of een bepaalde categorie kan U dankzij de invoer van de optimale hoeveelheid handels-economisch verantwoorde bestellingen plaatsen. Het is een kleintje om die optimale hoeveelheden aan te passen (naargelang het seizoen)

Wanneer U deze functie gebruikt maakt de computer voor U een optimale bestelling. U kan die bestelling bewaren en bij ontvangst terug oproepen
Het is tevens mogelijk de opgegeven waarde te controlleren met de ontvangen waarden en deze bestelling in die zin aan te passen.
Mits een eenvoudige druk op de knop wordt die bestelling opgenomen in de stock.  Het is dus niet nodig om per bestelling alle artikels in te scannen!

G - Visualisatie en afdrukken van alle artikels

- Voor een gekozen Leverancier
- Voor een gekozen catégorie

H - Automatisch verwijderen van tijdelijke producten wanneer de hoeveelheid nul wordt

Dit is vooral handig bij artikels van het type Gadget die eenmaal uitgeput automatisch uit de stock verwijderd worden.
Zo wordt het artikellijst niet nodeloos lang gemaakt.

I - Directe afdruk van een inventaris

Er is natuurlijk ook de mogelijkheid om de stock op een eenvoudige wijze aan te passen aan de fysieke stock.
Maar U kunt zo onmiddellijk een volledig overzicht krijgen van alle producten in uw zaak alsook de totale waarde van uw stock.  Deze functie is uiterst handig in de weken die voorafgaan aan het opmaken van een inventaris!

J - Automatische berekening van de aankoopprijs

Deze functie is uitermate handig.
Producten die een vaste en opgelegde winstmarge hebben moeten niet volledig ingevoerd worden.
Het volstaat de huidige verkoopprijs in te voeren en de aankoopprijs wordt automatisch uitgerekend.
Dit levert U terug een aanzienlijke tijdswinst op.

K - Gerpersoneliseerde parameters :

- Positie in de stock
- Auteur
- Uitgever
- Genre
- Modaliteiten van teruggave
- Vervaldatum
- Artikel automatisch verwijderen wanneer de hoeveelheid op nul komt
Het is de gebruiker die beslist welke velden voor hem van tel zijn en welke niet.

L - Simpel opzoeken van een artikel op zijn naam

Zeer handig wanneer de barcode van het artikel onleesbaar geworden is.

M - Mogelijkheid om aliassen te gebruiken voor het artikel.

Is een eigen gemaakte code naast de barcode. Aan de hand van de alias kunt U heel snel producten met het toetsenbord invoeren (Bijv: Het Laatste Nieuws => ln)

N - Beheer van de verpakkingscode

Elke artikel heeft naast zijn persoonlijke barcode nog een verpakkingscode.
Hierin geeft u mee per hoeveel artikels ze verpakt zijn.
Zo kunt U een slof sigaretten verkopen verpakt per 8 of 10 of 1 pakje alleen.
Dit opent enkele perspectieven:

- Verkoop van het ene artikel of de gehele verpakking (slof sigaretten)
- Opzoeken van een artikel aan de hand van zijn verpakkingscode
- Invoer van de verpakkingsaantallen (verpakt per 5 - 10 of willekeurig)
- Voor de lijsten met de te bestellen producten krijgt U het aantal verpakkingen

Er zijn nog talrijke andere functies maar we denken de voornaamste kort te hebben beschreven.

TerugTerug